Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

PPÚ Záhorská Ves

PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ

 

ZÁSADY PRE UMIESTNENIE NOVÝCH POZEMKOV

Odovzdané: máj 2007
 

AKTUALIZÁCIA OBVODU PROJEKTU PÚ a RPS

Odovzdané: máj 2007
 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

Odovzdané: máj 2006
 

MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA

 

AKTUALIZÁCIA BPEJ

Odovzdané: máj 2006
 

ÚČELOVÁ MAPA VÝŠKOPISU

 

ÚČELOVÁ MAPA POLOHOPISU

Odovzdané: marec 2005
 

HRANICA OBVODU PPÚ

Odovzdané: marec 2005
 

BODOVE POLE

Odovzdané: október 2004
 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411