Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

EIA – posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie

Picture

V oblasti EIA - environmental impact assessment - poskytujeme komplexné služby v zmysle Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Povinnosť vypracovať predpísanú dokumentáciu ukladá zákon investorovi pri projektoch presahujúcich určitú kapacitu a rozsah, či napĺňajúcich inú charakteristiku závažnosti vplyvu na životné prostredie.

Hodnotenie vplyvov činnosti investora na životné prostredie sa zameriava na obdobie počas výstavby ako aj počas prevádzky stavby. V prípade záujmu zákazníka je spracovaná hluková štúdia, či rozptylová štúdia. Na základe zrealizovaných meraní vypracujeme návrh opatrení a odporučíme riešenia, ktoré eliminujú alebo znižujú negatívny vplyv na životné prostredie.

Služby spoločnosti SIRECO s.r.o. v oblasti EIA:

  • hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie podľa platnej legislatívy v jednotlivých krokoch posudzovacieho procesu (zámer, správa o hodnotení)
  • organizácia verejných prerokovaní navrhovaných činností
  • odborná podpora komunikácie s Ministerstvom životného prostredia SR, verejnosťou, dotknutými orgánmi, obcami a povoľujúcim orgánom v rámci procesu EIA

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411