Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Environmentálny inžiniering – špecializované analýzy životného prostredia

Služba environmentálneho inžinieringu prináša mnohé výhody a zefektívnenie práce projektantov. Zabezpečíme pre vás hlukové, rozptylové, či iné špecializované štúdie a prieskumy, dohliadneme na priebeh a koordináciu ich realizácie. Vyhnete sa časovo náročným rokovaniam s jednotlivými partnermi a túto zodpovednosť prevezmú skúsení odborníci.

Služby spoločnosti SIRECO s.r.o. v oblasti environmentálneho inžinieringu:

  • posúdenie vhodnosti lokality a identifikácia legislatívnych povinností pre činnosti z hľadiska životného prostredia
  • analýza environmentálneho stavu posudzovanej lokality
  • návrh kompenzačných opatrení
  • konzultačná činnosť
  • zabezpečenie špeciálnych environmentálnych štúdíí nutných pre spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (napr. radónový prieskum, hluková, rozptylová štúdia, dopravná štúdia a pod.)

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411