Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Environmentálny audit

Enviro audit znamená posúdenie stavu, v akom sa nachádza stavba či pozemok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým pre potreby investora pri kúpe podniku. Zameriava sa na staré environmentálne záťaže, stav pôdy, výskyt skládok odpadu, či použité stavebné materiály. Novému vlastníkovi šetrí prostriedky do budúcna, pretože umožňuje reálne odhadnúť ďalšie riziká a finančné nároky súvisiace s odstraňovaním záťaží.

Služby spoločnosti SIRECO s.r.o. sa zameriavajú na oblasti:

  • environmentálna analýza stavu životného prostredia,
  • kvantifikácia environmentálnych záťaží, návrh zmiernenia negatívnych vplyvov
  • nastavenie a zavádzanie environmentálnych systémov a ich aktualizácia na základe potrieb spoločnosti a platnej legislatívy
  • audit zavedených systémov a ich aktualizácia na základe zmien legislatívy
  • kontrola dodržiavania environmentálnych opatrení určených orgánmi štátnej správy a samosprávy pri realizácii stavieb prostredníctvom firemných odborníkov pre jednotlivé oblasti
  • legislatívne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd
  • konzultačná činnosť

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411