Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Integrované povolenie nahrádza stavebné povolenie v rozsahu platnej legislatívy, ako aj povolenie na užívanie stavby pre vybrané prevádzky uvedené v zákone NR SR č. 245/2003 Z.z.. Súčasťou obsahu je vymedzenie podmienok a povinností prevádzkovateľa stavby počas jej výstavby a užívania.

Žiadosť o integrované povolenie vypracovaná skúseným odborníkom vám pomôže dodržať všetky predpísané náležitosti a vyhnúť sa problémom pri neskorších inšpekciách.

Služby spoločnosti SIRECO s.r.o. súvisiace s IPKZ:

  • odborné poradenstvo v IPKZ
  • vypracovanie žiadosti o integrované povolenie
  • konzultačná činnosť pri získavaní povolenia
  • inžinierska činnosť pri získavaní súvisiacich povolení a vyjadrení v zmysle zákona NR SR 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411