Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Monitorovanie životného prostredia

Monitorovanie životného prostredia sa zameriava na podzemné a povrchové vody, ovzdušie, pôdu a biotu. Cieľom monitoringu je predísť negatívnemu vplyvu výstavby a eliminovať dôsledky znečistenia životného prostredia.

Služby monitoringu spoločnosti SIRECO s.r.o. zahŕňajú:

  • vypracovanie ideového návrhu a vykonávacieho projektu monitoringu vybraných zložiek životného prostredia
  • výkon monitorovacích aktivít
  • odborná podpora komunikácie s povoľujúcim orgánom počas monitoringu

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411