Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sÅ¥ahovavých druhov vtákov. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné, má výmeru 102 813, 91 hektára.


Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina a pracovisku Medzilaborce a na Obvodnom úrade životného prostredia v Stropkove, pracovisku Svidník.

Vyhláška 438/2009 Z.z.

Autor predpisu: MŽPSR

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina
Platnosť od: 31.10.2009
ÚčinnosÅ¥ od: 1.11.2009
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 153/2009 strana 3270
NA ZÁKLADE: 543/2002 Z.z. ,, § 26 ods. 6;