Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sÅ¥ahovavých druhov vtákov. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Brezno,  má výmeru 25 796, 46 hektára;. Chránené vtáčie územie pozostáva z troch častí: ÄŒasÅ¥ Muránska planina, ÄŒasÅ¥ Tisovský kras, ÄŒasÅ¥ Stolica.

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote a na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave.

Vyhláška 439/2009 Z.z.

Autor predpisu: MŽPSR

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica
Platnosť od: 31.10.2009
ÚčinnosÅ¥ od: 1.11.2009
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 153/2009 strana 3308
NA ZÁKLADE: 543/2002 Z.z.  § 26 ods. 6;