Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Novely zákonov o životnom prostredí a aktuality

Od 1. septembra 2009 platí nový zákon č. 287/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sÅ¥ahovavých druhov vtákov. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Brezno,  má výmeru 25 796, 46 hektára;. Chránené vtáčie územie pozostáva z troch častí:* ÄŒasÅ¥ Muránska planina, ÄŒasÅ¥ Tisovský kras, ÄŒasÅ¥ Stolica*.

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sÅ¥ahovavých druhov vtákov. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné, má výmeru 102 813, 91 hektára.

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Senianske rybníky (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sÅ¥ahovavých druhov vtákov .  Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce,  má výmeru 2 668, 47 hektára,.

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411