Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

O firme SIRECO s.r.o.

Spoločnosť SIRECO, s.r.o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996 a úspešnou realizáciou mnohých projektov sa zaradila medzi špičku vo svojej oblasti. Rozsiahle portfólio našich služieb zahŕňa nielen hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie, environmentálny audit, environmentálny inžiniering či poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, ale aj komplexný servis pre investorov v povoľovacom procese stavieb. Dôkladná znalosť prostredia, postupov a termínov v povoľovacom konaní je základom fundovaného poradenstva a úspešnej spolupráce s našimi klientmi a partnermi.

Spolupracovníci zodpovední za riešenie projektov a úloh, sú zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie v odboroch environmentalistika, odpadové hospodárstvo, biológia, líniové stavby, ťažba, úprava, podzemné uskladňovanie plynu, energetika, výstavba športových areálov, poľnohospodárska výroba.

Picture

Náš tím

Ing. Peter Groidl, riaditeľ spoločnosti

"Spoločnosť SIRECO s.r.o. riadim už od jej vzniku a nesmierne ma teší profesionálny prístup členov tímu ku každej zákazke. Zosúladenie ochrany životného prostredia s nevyhnutným rozvojom spoločnosti je práca, ktorú považujeme za dôležitú a robíme ju s nadšením. Takáto motivácia nám pomáha rozširovať pole pôsobnosti a poskytovať zákazníkom stále širší okruh služieb."

Oceňujeme poctivé úsilie každého jednotlivca o rozvoj svojich schopností a osobnostný rast, pretože ľudia, ktorí pracujú s nadšením, sa úspešne presadzujú aj v dnešnom konkurenčnom prostredí. Potvrdením odborných znalostí, zodpovedného prístupu, kvalitných pracovných výstupov a maximálnej snahy o dodržiavanie termínov je spokojnosť a dôvera mnohých desiatok zákazníkov.

Mgr. Zuzana Groidlová

Mgr. Zuzana Groidlová

Martin Zelenák

Martin Zelenák

Ing. Milan Majerník

Ing. Milan Majerník

Mgr. Zuzana Švolíková

Mgr. Zuzana Švolíková

Mgr. Ivan Urcikán

Mgr. Ivan Urcikán

Náš tím

Náš tím

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411