Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Outsourcing oddelenia životného prostredia

Kvalitný environmentálny manažment vyžaduje rozsiahle skúsenosti. Pre mnohé podniky nie je preto efektívne budovať a udržiavať vlastné oddelenie životného prostredia. Disponujeme tímom skúsených špecialistov, ktorí bezchybne zabezpečia vaše legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva, obalového hospodárstva, vodného hospodárstva a v otázkach týkajúcich sa ochrany ovzdušia. Ušetríte tak finančné prostriedky na pracovné sily a predídete zbytočným nákladom na pokuty, či odstraňovanie chýb.

Naše služby pre outsourcovaný manažment životného prostredia zahŕňajú:

  • spracovanie komplexnej dokumentácie, vypĺňanie a predkladanie hlásení
  • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy
  • kontrola a vyhodnocovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych a iných predpisov
  • návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411