Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Partneri firmy SIRECO s.r.o.

Spolupráca s erudovanými odborníkmi a špecializovanými spoločnosťami, nám umožňuje poskytovať vám vždy kvalitné a flexibilné služby.

Naši kolegovia sa podieľajú na prednáškovej i vedeckej činnosti a často sú vedúcimi diplomových prác poslucháčov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Najbližší partneri našich environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411