Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

PPÚ - Projekty pozemkových úprav

Hlavným účelom projektovania pozemkových úprav je aktualizácia stavu extravilánu katastrálneho územia, zavedenie poriadku a doplnenie príslušných katastrálnych zápisov a usporiadanie vlastníckych vzťahov v extraviláne. Projekty pozemkových úprav môžu navrhnúť nové stavby verejno-prospešných zariadení, ako sú cykloturistické chodníky, nové komunikácie a prístupové cesty, protierózne opatrenia, biokoridory, či náhradná výsadba v okolí ciest. Vypracovanie projektov pozemkových úprav PPÚ

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411