Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Referencie firmy SIRECO s.r.o.

PSA Peugeot-Citroën

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Závod na výrobu automobilov v Trnave

Projekt sme sprevádzali od úplného začiatku a výberu lokality, keď sa investor PSA rozhodoval, či vôbec na slovenský trh vstúpi. Spracovali sme prvú žiadosť o integrované povolenie na Slovensku v zmysle zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Viac
 

SEPS, a.s.,

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Súbor stavieb vedenia 2 x 400 kV Varín – Sučany, realizovaný v rokoch 1999-2005

Jedna z najväčších energetických stavieb na Slovensku, pre ktorú sme vykonávali širokú škálu činností, nás obohatila o cenné skúsenosti. Dlhodobý projekt si vyžadoval uplatnenie celého spektra odborných služieb tak z ekologickej ako aj stavebnej oblasti. O to viac nás teší spokojnosť zákazníka.

Viac
 

COPROJECT, a.s.

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Zinkovňa Martin- Sučany

Účelom navrhovaného zámeru bolo vytvorenie nového závodu na žiarové zinkovanie pre široké spektrum dielcov (oceľové konštrukcie, profily, plechy, nádrže, prírubové rúry, zámočnícke výrobky, práce umeleckého kováčstva, priemyselné sériové výrobky ako aj menšie súčiastky). Žiarový zinkový povlak je moderný spôsob a technicky dokonalé riešenie ochrany železa a ocele. Zinkový povlak využíva niektoré výnimočné vlastnosti zinku a ocele a zabezpečí, že oceľový výrobok nebude korodovať.

Viac
 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411