Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Služby environmentálneho manažmentu a ekologické služby

Spoločnosť SIRECO s.r.o. poskytuje svojim klientom z radov projektantov, investorov i štátnej správy komplexné portfólio služieb, z ktorých si zostavíte optimálny servis pre svoje potreby. Odborné skúsenosti a individuálny prístup našich konzultantov vám pomôžu nielen pri realizácii environmentálnych projektov, ale aj širokej škály činností súvisiacich s povoľovacím procesom stavieb. Vysokú kvalitu výstupov a precízne dodržiavanie termínov považujeme za základ dobrých partnerských vzťahov.